Læringsverksted: en møteplass for utdanning i ditt nærmiljø.

Et tilbud for voksne under utdanning.

Rom i tilknytning til biblioteklokalet:
Studierom (lite, for 1-2 personer) med PC.
Grupperom, plass for
kollokviegruppe. Tekniske hjelpemidler:
PC-er med tilgang til Internett og e-post,
Word, Excel og Powerpoint m.m.
Bredbånd til pc'er.
Nettpunkt for bærbar er også tilgjengelig.
Skriver, kopimaskin, scanner, prosjektor er tilgjengelig.
 

Arbeidsplasser:
7 lesepulter og 3 gruppebord

Med biblioteket som studiested kan du finne ro, konsentrasjon, et sosialt og faglig møtested, personale og tekniske hjelpemidler.

Velkommen som student på biblioteket!

Fjernlånstjeneste:
Biblioteket kan låne inn nødvendig litteratur.
Personalet tilbyr veiledning til dette.

Studieinformasjon:
Brosjyrer, foldere, oppslag, søknadspapirer.
(mest mulig fullstendig for egionen)

Samlinger:
Faglitteratur, skjønnlitteratur, oppslagsverker
tidsskrifter, lokalsamling

Kan gi tilbud om kurs:
Brukeropplæring i bibliotek. Basis PC-kurs. Har litteratur om faglig oppgaveskriving, studieteknikk, prosjektarbeidsmetode og problembasert læring.